Νέος κύκλος Μαθημάτων: «Παραδοσιακών Κρουστών & Frame Drums» Αθήνα: Σεπτέμβριος – Ιανουάριος 2017 – 2018

Έναρξη Μαθημάτων: Πέμπτη 14/09/2017

Το δοκιμαστικό μάθημα είναι Δωρεάν!!!

Υπεύgerasimos siasosθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος

Για να δηλώστε συμμετοχή στα ιδιαίτερα μαθήματα Παραδοσιακών Κρουστών και Frame Drums επικοινωνήστε μαζί μας:

Κινητό: (+30) 6958462197
e-mail: siasos.gerasimos@gmail.com
Website: www.greekframedrums.com
Facebook:
www.facebook.com/gerasimos.siasos


Methods & Music Scores Siasos Gerasimos (2)Για την αποτελεσματική επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορά την διδασκαλία των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums, έχω συγγράψει για κάθε κρουστό όργανο πρότυπες Μεθόδους, προσαρμοσμένες στις εκπαιδευτικές ανάγκες σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Για την καταγραφή των ήχων και των τεχνικών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Ευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας καθώς και πρωτότυπα σημάδια με σκοπό την απροβλημάτιστη ανάγνωση της παρτιτούρας από μουσικούς διαφορετικών παραδόσεων και κουλτούρας.


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή των διδακτικών ενοτήτων για κάθε όργανο ξεχωριστά πλοηγηθείτε στις σελίδες του ιστότοπου μας:

 • http://www.greekframedrums.com/el/perigrafi-mathimaton-paradosiakon-krouston/
 • http://www.greekframedrums.com/el/perigrafi-mathimaton-frame-drums/

Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών για τα Παραδοσιακά Κρουστά και τα Frame Drums.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν:

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες στην εκτέλεση – οργανοχρησία και ερμηνεία των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διάφορων πρωτότυπων συμβόλων σημειογραφίας των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και ελληνική παραδοσιακή μουσική) και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνδυάζονται στα διάφορα είδη και στυλ οργανοχρησίας κρουστών οργάνων άλλων πολιτισμών.
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της εκτέλεσης και της σύνθεσης σε ατομικό επίπεδο (solo εκτέλεση) και σε μουσικό σύνολο (Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών).

Τέλος θα ήθελα να σας τονίσω, ότι η διδακτική μου εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, μου ενδυναμώνει την πίστη να θέλω να προσφέρω με Αγάπη, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά μου.   

Με εκτίμηση,

Γεράσιμος Χρ. Σιάσος

Solo Νο 1 για το Ηπειρώτικο Ντέφι

Μια από τις τέσσερις Solo εκτελέσεις του Δ΄ Κεφαλαίου της Μεθόδου με τίτλο: «Εφαρμογή Τεχνικών Οργανοχρησίας των Ethnic Frame Drums στα Ελληνικά Ντέφια» του Γερασίμου Σιάσου. Οι Solo εκτελέσεις της Μεθόδου βασίζονται σε στοιχεία της Ελληνικής Ρυθμολογίας στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές Οργανοχρησίας των Ethnic Frame Drums στα Ελληνικά Ντέφια.

Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drums
Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος

Τα μέλη του Συνόλου:
Αρλαπάνου Ράνια – Εκπαιδευτικός
Γεωργίου Μαίρη – Γυμνάστρια
Γιαννούλας Ευάγγελος – Μουσικός
Καραδήμας Αχιλλέας – Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών
Τσίρκας Χρήστος – Μουσικός
Χατζηγεωργίου Σάββας – Γυμναστής

Solo No1 for Epirotiko Defi

Solo Νο 1 οf the 4th chapter of the method: “Applied Techniques of the Ethnic Frame Drums in the Greek Tambourines”

“Greek Traditional Percussion and Frame Drums Band”
Percussionist Teacher: Gerasimos Siasos

Band members are:
Arlapanou Rania – School Teacher
Georgiou Mairi – Gymnastic Teacher
Giannoulas Vaggelis – Percussionist
Karadimas Ahilleas – Telecommunications Technician
Tsirkas Christos – Percussionist
Hatzigeorgiou Savvas – Gymnastic Teacher

Η Νέα μου Μέθοδος με τίτλο: «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών – Τουμπελέκι IΙ»

Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών:  Τουμπελέκι II – ISMN 979-0-9016091-5-0

Το παρόν βιβλίο μου αποτελεί συνέχεια της «Μεθόδου Παραδοσιακών Κρουστών Τουμπελέκι I». Στη Μέθοδο, παρουσιάζονται, με προοδευτική δυσκολία, μέσα από ολοκληρωμένες συνθέσεις και σπουδές ειδικά γραμμένες για τουμπελέκι, τεχνικές οργανοχρησίας, που αφενός χρησιμοποιούνται στον παραδοσιακό τρόπο παιξίματος του οργάνου και αφετέρου αποτελούν δάνεια εξελιγμένων τεχνικών διάφορων Frame Drums (π.χ. Riq, Tar, Bendir κ.ά.).

Όπως και στις προηγούμενες Μεθόδους μου της σειράς «Μέθοδοι Παραδοσιακών Κρουστών» και στη παρούσα Μέθοδο Τουμπελέκι ΙΙ, για την σωστή απόδοση των χτυπημάτων-ήχων στο όργανο χρησιμοποιούνται στοχευμένες, σαφείς οδηγίες και μουσικά παραδείγματα που αναλύουν τον τρόπο παιξίματος των δαχτύλων στο σώμα του οργάνου. Για την μουσική καταγραφή της Μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Μουσικής Σημειογραφίας καθώς και πρωτότυπα σημάδια τα οποία επεξηγούνται αναλυτικά σε ειδικό κεφάλαιο, με στόχο την απροβλημάτιστη ανάγνωση της παρτιτούρας από μαθητές ή από όποιον μουσικό θέλει να αποκτήσει επιπρόσθετες γνώσεις που αφορούν νέες τεχνικές για την οργανοχρησία του Τουμπελεκιού. Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής μπορεί να επικεντρώσει τη μελέτη του σε κάθε νέα τεχνική και μέσω των ασκήσεων και των κομματιών που εμπεριέχονται στη Μέθοδο (Solos & Duos ) να τις εντάξει με επιτυχία στο παίξιμό του.

Η Μέθοδος είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Παραμένει ως κυρίαρχος στόχος η γραπτή κωδικοποίηση και αποτύπωση των διαφόρων χτυπημάτων και τεχνικών με αποτέλεσμα να περιοριστεί το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών της προφορικής παράδοσης, με το οποίο επιφορτιζόταν ο μαθητής, μέχρι και πριν λίγα χρόνια.

Με εκτίμηση,
Γεράσιμος Χρ. Σιάσος

ISMN 979-0-9016091-5-0
Διαστάσεις: 297 × 210 mm (Α4)
Σελίδες: 101


Method of Traditional Percussion Instruments: Toubeleki II – ISMN 979-0-9016091-5-0

The Book I’ve Authored, presented here, constitutes a follow up in the “Method of the Traditional Percussion Instruments: Toubeleki I”. In this Method we exhibit techniques of playing the Toubeleki, which have a progressive degree of difficulty, through complete compositions specially designed for this particular instrument. These techniques are being used from traditional musicians but they also contain “loans” from advanced techniques of different Frame Drums such as, Riq, Tar, Bendir and others. In the Method presented here “Toubeleki II” we follow the same way as with the previous Methods of the series “Method of the Traditional Percussion Instruments”, for the correct depiction of the “strokes” applied on the instrument, in order to produce certain sounds. We use specific and clear directions and Music examples that analyses the way the fingers work upon the main body of the instrument. For the Music Documentation of the Method we use elements from the European Music Notation as well as Originals signs which are being thoroughly explained in a specific chapter in order to help the students, or any other Musician who wishes to enhance his knowledge regarding the Toubeleki, to read the Sheet Music as easier as possible. This way the student can focus his study in each technique and through the exercises and the “pieces” given to him in the Method (Solos & Duos) he can successfully incorporate them in his personal style of play.

Yours sincerely,
Gerasimos Siasos

ISMN 979-0-9016091-5-0
Dimensions: 297 × 210 mm (Α4)
Pages: 101

Νέος κύκλος Μαθημάτων: «Παραδοσιακών Κρουστών & Frame Drums» Αθήνα: Ιανουάριος – Ιούνιος 2017

logo1

Έναρξη Μαθημάτων Παρασκευή 13/01/2017

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος

Για να δηλώστε συμμετοχή στα μαθήματα Παραδοσιακών Κρουστών και Frame Drums επικοινωνήστε μαζί μας:
Κινητό: (+30) 6958462197
e-mail: siasos.gerasimos@gmail.com
Website: www.greekframedrums.com
Facebook: www.facebook.com/gerasimos.siasos


Για την αποτελεσματική επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορά την διδασκαλία των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums, έχω συγγράψει για κάθε παραδοσιακό κρουστό όργανο πρότυπες Μεθόδους προσαρμοσμένες στις εκπαιδευτικές ανάγκες σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Music Scores - Books by Gerasimos Siasos


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή των διδακτικών ενοτήτων για κάθε όργανο ξεχωριστά πλοηγηθείτε στις ακόλουθες σελίδες του ιστότοπου μας:
www.greekframedrums.com/el/perigrafi-mathimaton-paradosiakon-krouston/
www.greekframedrums.com/el/perigrafi-mathimaton-frame-drums/


 

Νέος κύκλος Μαθημάτων: “Παραδοσιακών Κρουστών και Frame Drums” 2016-2017

Συνεχίζονται οι συμμετοχές στο νέο κύκλο Μαθημάτων: “Παραδοσιακών Κρουστών και Frame Drums” για το 2016-2017

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος.

Για να δηλώστε συμμετοχή στα μαθήματα Παραδοσιακών Κρουστών και Frame Drums επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:

Κινητό: (+30) 6958462197
e-mail: siasos.gerasimos@gmail.com


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή των διδακτικών ενοτήτων για κάθε όργανο ξεχωριστά πλοηγηθείτε στις ακόλουθες σελίδες του ιστότοπου μας:

http://www.greekframedrums.com/el/perigrafi-mathimaton-paradosiakon-krouston/

http://www.greekframedrums.com/el/perigrafi-mathimaton-frame-drums/


Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών για τα Παραδοσιακά Κρουστά και τα Frame Drums.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν:

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες στην εκτέλεση – οργανοχρησία και ερμηνεία των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διάφορων πρωτότυπων συμβόλων σημειογραφίας των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και ελληνική παραδοσιακή μουσική) και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνδυάζονται στα διάφορα είδη και στυλ οργανοχρησίας κρουστών οργάνων άλλων πολιτισμών.
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της εκτέλεσης και της σύνθεσης σε ατομικό επίπεδο (solo εκτέλεση) και σε μουσικό σύνολο (Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών).
Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών - Riq I
User comments

Για την αποτελεσματική επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των παραπάνω εκπαιδευτικών στόχων που αφορούν την διδασκαλία των Παραδοσιακών Κρουστών και Frame Drums, έχω συγγράψει για κάθε παραδοσιακό κρουστό όργανο πρότυπες Μεθόδους προσαρμοσμένες στις εκπαιδευτικές ανάγκες σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Εφαρμογή Τεχνικών Οργανοχρησίας των Ethnic Frame Drums στα Ελληνικά Ντέφια
User comments

Για την καταγραφή των ήχων και των τεχνικών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Ευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας καθώς και πρωτότυπα σημάδια με σκοπό την απροβλημάτιστη ανάγνωση της παρτιτούρας από μουσικούς διαφορετικών παραδόσεων και κουλτούρας.

 

Τέλος θα ήθελα να σας τονίσω, ότι η διδακτική μου εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, μου ενδυναμώνει την πίστη να θέλω να προσφέρω με Αγάπη, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά μου.    

Η Νέα μου Μέθοδος με τίτλο: “Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών – Riq I”

Μέθοδος Riq IΗ συγγραφή της παρούσας Μεθόδου με τίτλο «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών Riq I» αποτελεί τη συνέχεια μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2000 με την συγγραφή των άλλων δυο Μεθόδων, «Εφαρμογή Τεχνικών Οργανοχρησίας των Ethnic Frame Drums στα Ελληνικά Ντέφια» και «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών Τουμπελέκι I», προσπαθώντας να αναδείξω τις σολιστικές δυνατότητες των Παραδοσιακών Κρουστών. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πόνημα είναι το αποτέλεσμα πολυετών ερευνητικών και διδακτικών προσπαθειών, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά σε ξένη βιβλιογραφία, καθώς και σε πληροφορίες και παρατηρήσεις που προέρχονται από συμμετοχές μου σε σεμινάρια – workshops και Masterclass με επιφανείς προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής εκπαίδευσης όπως ο Glen Velez και ο N. Scott Robinson.
Βασικοί άξονες παραμένουν η ανάλυση και η χρησιμοποίηση τεχνικών οργανοχρησίας παρόμοιων μεμβρανόφωνων κρουστών, που χρησιμοποιούνται σε άλλους μουσικούς πολιτισμούς στοχεύοντας εύστοχα με αυτόν τον τρόπο, στον εμπλουτισμό νέων καινοτόμων ιδεών με σκοπό την εξέλιξη της οργανοχρησίας του Riq.
Επιχειρήθηκε και στην Μέθοδο για το Riq να δοθεί το στίγμα των σύγχρονων διδακτικών αρχών όπως, της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Ως κυρίαρχος στόχος διατηρείται η γραπτή κωδικοποίηση και αποτύπωση των διαφόρων χτυπημάτων και τεχνικών με αποτέλεσμα να περιοριστεί το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών της προφορικής παράδοσης, με το οποίο επιφορτιζόταν ο μαθητής, μέχρι και πριν λίγα χρόνια.
Τελικός στόχος είναι η Μέθοδος για το Riq όπως άλλωστε και οι προηγούμενες Μέθοδοι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε σπουδαστή Μουσικού Σχολείου ή Ωδείου που ασχολείται με την εκμάθηση των παραδοσιακών κρουστών και πιο συγκεκριμένα με το Riq.

Γεράσιμος Χρ. Σιάσος

ISMN 979-0-9016091-4-3
Διαστάσεις: 297 × 210 mm (Α4)
Σελίδες: 118

Το βιβλίο προλογίζει ο Ganesh Kumar:
“The book titled “Methods for Traditional Greek Percussion – Riq I “gives me the complete understanding about the concepts and techniques involved in the Riq playing methods. From the basic foundation to the advanced level and show casting the different styles, including the Indian style fast fingering techniques.
From improvisations to solo playing in different sub-divisions makes very interesting for those learning Riq with this book. You took your time and energy to make this book complete in all respects. The definition of fingering method, lessons along with western notations, drawings, photographs and positions makes the book well defined and prepared. Many chapters of lessons with different structural patterns of phrases and percussion music, makes this book very special and interesting.”
Ganesh Kumar
2016
www.GaneshKanjira.com