Καλοκαιρινά Εργαστήρια Τεχνικής & Ερμηνείας στα “Παραδοσιακά Κρουστά & Frame Drums”

Έναρξη των εργαστηρίων: Τετάρτη 05/07/2023

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος  Σιάσος