Νέο Βιβλίο!!! Του κύκλου τα γυρίσματα. Μελέτη για τη Διδασκαλία του Ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία του Σπύρου Σιάσου.

Το Βιβλίο/Μελέτη του Σπύρου Σιάσου αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος του ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία και αποτελεί το συμπίλημα σημειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια στο μάθημα μου στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου. Ειδικότερα, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια να ενταχθεί το μάθημα του ταμπουρά στο εδώ και τώρα, δηλαδή να συνδεθεί η ύλη του μαθήματος με την καθημερινότητα του σχολείου και κατ΄ επέκταση των μαθητών. Η διασύνδεση αυτή, εναρμονίζεται πλήρως με τη λειτουργική χρήση του δημοτικού τραγουδιού κατά την περίοδο δημιουργίας του στο φυσικό του περιβάλλον.

Το βιβλίο συντίθεται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται μία μονογραφία για το Δημοτικό Τραγούδι, στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται συνοπτικά οι βασικοί κανόνες οργανοχρησίας του ταμπουρά και στην τρίτη ενότητα δημοσιεύονται 39 δημοτικά τραγούδια διασκευασμένα ειδικά για ταμπουρά.

Το βιβλίο “Του κύκλου τα γυρίσματα” διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ!!!
Πληροροφορίες στον παρακάτω ιστότοπο:
http://tampouras.com/el/methodos-tampoura/

ISMN: 979-0-9016094-2-6
Διαστάσεις: 297 x 210 mm (A4)
Σελίδες: 101

Του κύκλου τα γυρίσματα. Μελέτη για τη Διδασκαλία του Ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία του Σπύρου Σιάσου