Η Νέα μου Μέθοδος με τίτλο: “Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών – Riq I”

Μέθοδος Riq IΗ συγγραφή της παρούσας Μεθόδου με τίτλο «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών Riq I» αποτελεί τη συνέχεια μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2000 με την συγγραφή των άλλων δυο Μεθόδων, «Εφαρμογή Τεχνικών Οργανοχρησίας των Ethnic Frame Drums στα Ελληνικά Ντέφια» και «Μέθοδος Παραδοσιακών Κρουστών Τουμπελέκι I», προσπαθώντας να αναδείξω τις σολιστικές δυνατότητες των Παραδοσιακών Κρουστών. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πόνημα είναι το αποτέλεσμα πολυετών ερευνητικών και διδακτικών προσπαθειών, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά σε ξένη βιβλιογραφία, καθώς και σε πληροφορίες και παρατηρήσεις που προέρχονται από συμμετοχές μου σε σεμινάρια – workshops και Masterclass με επιφανείς προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής εκπαίδευσης όπως ο Glen Velez και ο N. Scott Robinson.
Βασικοί άξονες παραμένουν η ανάλυση και η χρησιμοποίηση τεχνικών οργανοχρησίας παρόμοιων μεμβρανόφωνων κρουστών, που χρησιμοποιούνται σε άλλους μουσικούς πολιτισμούς στοχεύοντας εύστοχα με αυτόν τον τρόπο, στον εμπλουτισμό νέων καινοτόμων ιδεών με σκοπό την εξέλιξη της οργανοχρησίας του Riq.
Επιχειρήθηκε και στην Μέθοδο για το Riq να δοθεί το στίγμα των σύγχρονων διδακτικών αρχών όπως, της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Ως κυρίαρχος στόχος διατηρείται η γραπτή κωδικοποίηση και αποτύπωση των διαφόρων χτυπημάτων και τεχνικών με αποτέλεσμα να περιοριστεί το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών της προφορικής παράδοσης, με το οποίο επιφορτιζόταν ο μαθητής, μέχρι και πριν λίγα χρόνια.
Τελικός στόχος είναι η Μέθοδος για το Riq όπως άλλωστε και οι προηγούμενες Μέθοδοι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε σπουδαστή Μουσικού Σχολείου ή Ωδείου που ασχολείται με την εκμάθηση των παραδοσιακών κρουστών και πιο συγκεκριμένα με το Riq.

Γεράσιμος Χρ. Σιάσος

ISMN 979-0-9016091-4-3
Διαστάσεις: 297 × 210 mm (Α4)
Σελίδες: 118

Το βιβλίο προλογίζει ο Ganesh Kumar:
“The book titled “Methods for Traditional Greek Percussion – Riq I “gives me the complete understanding about the concepts and techniques involved in the Riq playing methods. From the basic foundation to the advanced level and show casting the different styles, including the Indian style fast fingering techniques.
From improvisations to solo playing in different sub-divisions makes very interesting for those learning Riq with this book. You took your time and energy to make this book complete in all respects. The definition of fingering method, lessons along with western notations, drawings, photographs and positions makes the book well defined and prepared. Many chapters of lessons with different structural patterns of phrases and percussion music, makes this book very special and interesting.”
Ganesh Kumar
2016
www.GaneshKanjira.com