Τύπος

Άρθρο του Γεράσιμου Σιάσου με τίτλο “Greek Frame Drumming” στο περιοδικό World Percussion & Rhythm Magazine – Volume XVII Issue 37- Ιούλιος 2014.

world-percussion-rhythm-magazine-volume-xvii-issue-37-summerjuly-2014-2

world-percussion-rhythm-magazine-volume-xvii-issue-37-summerjuly-2014

 


Ο τύπος για το Greek Frame Drums Meeting 2008 (G.F.D.M. I)

Άρθρο από τον (Ph. D.) N. Scott Robinson στην προσωπική του ιστοσελίδα: http://www.nscottrobinson.com/gfdm2008.php


  • Percussion News – July 2008 (People and Places)” The first Greek Frame Drums Meeting was held in the sacred town of Mesolóngi from March 17–20 and featured daily workshops on all styles of frame drumming by N. Scott Robinson, including Brazilian pandeiro, Arabic riqq, Indian kanjira, modern bodhran, Azerbaijani ghaval, and Moroccan bendir, workshops in Greek traditional rhythms by Nikolaos Forlidas, Greek frame drumming on the Epirotiko defi by Gerasimos Siasos, and a solo concert by N. Scott Robinson. Participants came from Greece, Spain, Switzerland, and Denmark.”

  • Mood JazzFusion – Χειμώνας 2008

mood_mag_for_gfdm_i_mini

 

  • Αφίσα – (G.F.D.M. I)

poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ο τύπος για το Greek Frame Drums Meeting 2011 (G.F.D.M. II)

  • Frame Drums News N.A.F.D.A. – Φεβρουάριος 2011 (σελ.11)

nafda-logo

nafda-news-feb_page_11