Μετά την πρόβα του 1ου Συνόλου Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drums.

Το Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drums αποτελεί την συνέχεια Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών – Frame Drumsτης συστηματικής προσπάθειας που γίνεται μέσω των ιδιαίτερων μαθημάτων των Ethnic Frame Drums και των Παραδοσιακών Κρουστών, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε τις σολιστικές δυνατότητες των Παραδοσιακών Κρουστών.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεράσιμος Σιάσος.