Παραδοσιακά Κρουστά

Περιγραφή Μαθημάτων – Παραδοσιακά Κρουστά

Ιδιαίτερα Μαθήματα – Παραδοσιακών Κρουστών

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!
Το δοκιμαστικό μάθημα είναι Δωρεάν!!!

Η εβδομαδιαία χρονική διάρκεια του ατομικού μαθήματος είναι: 50΄ (+10΄ extra διδακτικός χρόνος)

Το πρόγραμμα των μαθημάτων καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση του καθηγητή με τους ενδιαφερόμενους.


hpeirotiko_ntefi_miniΠαραδοσιακά Κρουστά:

 • Τουμπελέκι
 • Νταούλι
 • Μπεντίρ
 • Ηπειρώτικο Ντέφι
 • Νταχαρές

Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών για τα Παραδοσιακά Κρουστά και τα Frame Drums.

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν:

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες στην εκτέλεση – οργανοχρησία και ερμηνεία των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διάφορων πρωτότυπων συμβόλων σημειογραφίας των Παραδοσιακών Κρουστών και των Frame Drums.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μορφή, χροιά, δυναμική, ταχύτητα και ελληνική παραδοσιακή μουσική) και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνδυάζονται στα διάφορα είδη και στυλ οργανοχρησίας κρουστών οργάνων άλλων πολιτισμών.
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της εκτέλεσης και της σύνθεσης σε ατομικό επίπεδο (solo εκτέλεση) και σε μουσικό σύνολο (Σύνολο Παραδοσιακών Κρουστών).

Για την αποτελεσματική επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των παραπάνω εκπαιδευτικών στόχων που αφορούν την διδασκαλία των Παραδοσιακών Κρουστών και Frame Drums, έχω συγγράψει για κάθε παραδοσιακό κρουστό όργανο πρότυπες Μεθόδους προσαρμοσμένες στις εκπαιδευτικές ανάγκες σύγχρονων διδακτικών αρχών, όπως της δημιουργίας των κινήτρων μάθησης, της πολυαισθητηριακής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Για την καταγραφή των ήχων και των τεχνικών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Ευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας καθώς και πρωτότυπα σημάδια με σκοπό την απροβλημάτιστη ανάγνωση της παρτιτούρας από μουσικούς διαφορετικών παραδόσεων και κουλτούρας.

Τέλος θα ήθελα να σας τονίσω, ότι η διδακτική μου εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, μου ενδυναμώνει την πίστη να θέλω να προσφέρω με Αγάπη, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά μου.


“Περιγραφή Μαθήματος για το Τουμπελέκι”

ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_1
ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_2
ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_3
ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_4
ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_5
ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_6
ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_7


“Περιγραφή Μαθήματος για τον Νταούλι”

ΝΤΑΟΥΛΙ_ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_1
ΝΤΑΟΥΛΙ_ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_2


“Περιγραφή Μαθήματος για το Μπεντίρ”

ΜΠΕΝΤΙΡ_ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_1
ΜΠΕΝΤΙΡ_ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_2
ΜΠΕΝΤΙΡ_ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_3
ΜΠΕΝΤΙΡ_ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_4


“Περιγραφή Μαθήματος για το Ηπειρώτικο Ντέφι”

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_1
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_2
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_3
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_4
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_5


“Περιγραφή Μαθήματος για τον Νταχαρέ”

ΝΤΑΧΑΡΕΣ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_1
ΝΤΑΧΑΡΕΣ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_2
ΝΤΑΧΑΡΕΣ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_3
ΝΤΑΧΑΡΕΣ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_4
ΝΤΑΧΑΡΕΣ _ Περιγραφή Μαθημάτων_Page_5